List slepecký druhý pracovný deň po dni podania. Reklamná adresovaná zásielka raz štvrtý pracovný deň po dni podania. Pin By […]