Przez jeden hol może być przeprowadzona droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej chyba że klatka ta posiada odrębne nie […]