Co niektórzy szeptali że to prezent urzędu za to że firma nie chciała partycypować w kosztach budowy nowej drogi. Całość […]

Pomimo oczywistego brzmienia przepisów w praktyce pojawiały się wątpliwości czy możliwe jest aby własność drogi gminnej lub innej należącej do. […]