Pomimo oczywistego brzmienia przepisów w praktyce pojawiały się wątpliwości czy możliwe jest aby własność drogi gminnej lub innej należącej do. […]