Skladá sa zo sústavy troch predných a dvoch zadných reproduktorov ku ktorým patrí aj dobrý basový základ. Stačí sa dotknúť […]

2 informácie o externom zdroji napájania ktorý sa dodáva spolu s produktom ak sa dodáva nájdete na prepojení odkazujúcom na […]