Niko dubčic mladý bohatý prelietavý statkár predstaviteľ vyššej vrstvy veselý švárny statný mládenec je pevnej vôle silného charakteru spoločenské rozpory […]

V skutočnosti je však veľkosť tohto priestoru malá pretože všetky. Jera mateho manželka lakomá baží po peniazoch. Snd Uvedie Kukucinov […]