To share to copy distribute and transmit the work. Sociálny úsek v dome tretieho veku tvorí 15 zamestnancov odborných pracovníkov […]

Voľné pracovné miesta a ponuky dom tretieho veku. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Univerzita Tretieho Veku Zaujmove Vzdelavanie […]