To share to copy distribute and transmit the work. Sociálny úsek v dome tretieho veku tvorí 15 zamestnancov odborných pracovníkov […]

O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. Dom tretieho veku dom seniorov polereckého č. Http Www Karlovaves […]