2 v bratislave je zariadenie sociálnych služieb ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto sr bratislava. 2 v bratislave je zariadenie sociálnych […]

To share to copy distribute and transmit the work. Sociálny úsek v dome tretieho veku tvorí 15 zamestnancov odborných pracovníkov […]