úžitková 130m2 zastavaná 235m2 pozemku 1185m2. Od 94 mesačne 6 79 m 30 000 00 rodinný dom 2 717m2 michalovce […]