Dom bol v roku 2010 v havarijnom stave. Ideová štúdia realizačný projekt autorský dozor. Family House Next To The Forest […]